Sunčani dani izmamili su nas van

Za lijepa vremena sve naše grupne aktivnosti preselili smo van na dvorište Doma Ivana.

Štićenici tako uživaju na zraku uz kavicu, grupnu fizikalnu terapiju i društvene aktivnosti! Za nepokretne i teže bolesne štićenike koji se ne mogu uključiti u društvene aktivnosti osiguran je boravak na zraku uz nadzor i pratnju fizioterapeuta!